Dobrodšli na stranice Gorice Stakla

Blog

DEFINICIJA STAKLA

featured-image-vrste-stakla

Staklo je uglavnom amorfni silicijev dioksid. Zbog svojih je karakteristika relativno čvrsto, inertno, prozirno i biološki neaktivno te ima vrlo široku upotrebu. Čisti silicijev dioksid ima talište na oko 2000˚C i bilo bi jako neekonomično taliti ga na toj temperaturi. Prilikom proizvodnje stakla dodaju se sljedeće dvije tvari koje olakšavaju izradu stakla:

soda (natrijev karbonat – Na2CO3) i vapnenac (kalcijev karbonat – CaCO3)

Dodavanjem sode, talište se snižava na oko 1400˚ C čime staklo postaje topljivo u vodi (vodeno staklo). To se sprječava dodavanjem vapnenca (koji otpuštanjem ugljikovog dioksida prelazi u kalcijev oksid – CaO). Osim osnovnih sirovina u proizvodnji stakla, često se rabe i sredstva za bojanje, poput oksida i karbonata drugih metala.

Staklo se upotrebljava u mnogim područjima: građevinarstvu, prehrambenoj i elektroničkoj industriji, za izradu instrumenata i ukrasnih predmeta itd. Iako se staklo proizvodilo od vremena starih Sumerana i Egipćana, staklo je bio skupocjen materijal i to sve do početka 20. stoljeća, odnosno do patentiranja prvog stroja za automatsku proizvodnju od strane Michaela Owensa, nakon čega postaje jeftin i široko upotrebljavan materijal.

Staklo je pogodno za recikliranje te se može u potpunosti reciklirati i koristiti kao isključiva sirovina za proizvodnju novih predmeta od stakla. Recikliranjem se smanjuje onečišćenje zraka u procesu proizvodnje za 20%, a onečišćenje vode za 50%.

Za vas smo na našim stranicama staklo podijelili u nekoliko osnovnih vrsta i to smo učinili s obzirom na njihove osnovne karakteristike koje ujedno određuju i njihovu općenitu namjenu. Pod obradom možemo podrazumijevati bilo kakvu vanjsku mehaničku, kemijsku ili termičku intervenciju, prilikom koje mijenjamo ne samo svojstva, već i vanjski oblik stakla.

Komentari

Ako trebate dodatne informacije, slobodno nas kontaktirajte!

Podaci poduzeća Gorica staklo d.o.o.

OIB 93716144137 IBAN: HR22 2360 0001 1012 6027 7 Trgovački sud u Zagrebu Tt-12/3594-2. Temeljni kapital u iznosu 10 054 000,00 kn uplaćen u cijelosti. Članovi uprave: Robert Kos, OIB 058059080203 i Vinko Huzjak, OIB 46313778230. e-mail:info@goricastaklo.hr, www.goricastaklo.hr

  • Sisačka 43, 10 410 Velika Gorica
  • Tel: + 385 1 6224 025 / +385 1 6224 027 Fax: +385 1 6224 026

Kontaktirajte nas

Send