Dobrodšli na stranice Gorice Stakla

Provedba projekta

j0jdlO61fr_eu_logo_big_ (2)

Naziv projekta: “Višeslojna sigurnost”

Ukupna vrijednost projekta: 8.029.932,00 kn

EU sufinanciranje projekta: 3.032.407,00 kn

Razdoblje provedbe projekta: 01.06.2017.-31.03.2019. godine

Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava KK.03.2.1.05.

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj

Opis Projekta:

U okviru operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.- „Kompetentnost i razvoj MSP “ REFERENTNA OZNAKA: KK.03.2.1.05, poduzeće Gorica Staklo d.o.o. svojim projektom pod nazivom „Višeslojna sigurnost“ aplicira za dodjelu bespovratnih sredstava iz Strukturnih i investicijskih fondova i Kohezijskog fonda Europske unije.

Ciljevi i očekivani rezultati projekta

Opći cilj projekta je doprinijeti razvoju malog i srednjeg poduzetništva na nacionalnoj i regionalnoj razini povećanjem produktivnosti i konkurentnosti poduzeća Gorica staklo.

Specifični cilj je daljnjom automatizacijom cjelokupnog proizvodnoga procesa, povećanjem kapaciteta proizvodnje, povećanjem kapaciteta za serijsku proizvodnju i poboljšanom razinom kvalitete proizvoda omogućiti daljnji razvoj poduzeća, povećati udio na domaćem i međunarodnom tržištu odgovarajući pri tome na zahtjeve kupaca, uz istovremeno očuvanje postojećih radnih mjesta.

Očekivani rezultati su: Povećanje udjela na domaćem i međunarodnom tržištu uz istovremeno novo zapošljavanje 21 djelatnika, te povećanje prihoda.

Ukupno trajanje projekta u mjesecima: 22 mjeseci

Kontakt osoba za više informacija:

Vinko Huzjak mag. ing. aedif., voditelj projekta

e-mail: projekt@goricastaklo.hr

Dodatne informacije o EU fondovima i natječajima možete pronaći na stranici

eu_fondoviEU fondovi http://www.strukturnifondovi.hr

eu_fondoviEU fondovi http://www.strukturnifondovi.hr/op-konkurentnost-i-kohezija-2014-2020-779

 

OBAVIJEST O NABAVI MOSNE DIZALICE

Dokumenti:

 

1.Procurement-notice-1.pdf                                              PrilogII_AnnexII_final-1-1.docx

1. Procurement-notice-1.docx                                          PrilogIII_AnnexIII_final.docx

2.Tender-documentation.docx                                          PrilogIV_AnnexIV_final-1-1.docx

PrilogI_AnnexI_final-1-1.docx                                          PrilogV_AnnexV_final-1.docx

Ako trebate dodatne informacije, slobodno nas kontaktirajte!

Podaci poduzeća Gorica staklo d.o.o.

OIB 93716144137 IBAN: HR22 2360 0001 1012 6027 7 Trgovački sud u Zagrebu Tt-12/3594-2. Temeljni kapital u iznosu 10 054 000,00 kn uplaćen u cijelosti. Članovi uprave: Robert Kos, OIB 058059080203 i Vinko Huzjak, OIB 46313778230. e-mail:info@goricastaklo.hr, www.goricastaklo.hr

  • Sisačka 43, 10 410 Velika Gorica
  • Tel: + 385 1 6224 025 / +385 1 6224 027 Fax: +385 1 6224 026

Kontaktirajte nas

Send