• Pon – Pet: 8 – 16 | Sub: 8 – 14
  • + 385 1 6224 025
  • EU PROJEKTI

    2018. OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014.-2020.

    Naziv projekta: “ USPOSTAVA INTEGRIRANOG SUSTAVA UPRAVLJANJA KVALITETOM, ENERGIJOM, OKOLIŠEM I SIGURNOŠĆU ”

    Ukupna vrijednost projekta: 341.000,00 kn

    EU sufinanciranje projekta: 219.740,40 kn

    Razdoblje provedbe projekta: 01.10.2018.-01.08.2019. godine

    Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava KK.03.2.1.14.0039

    Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj

    Opis Projekta:

    U okviru operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.- „Uvođenje sustava upravljanja poslovnim procesima i kvalitetom (ISO i slične norme) “ REFERENTNA OZNAKA: KK. 03.2.1.14.0039, poduzeće Gorica Staklo d.o.o. svojim projektom pod nazivom „USPOSTAVA INTEGRIRANOG SUSTAVA UPRAVLJANJA KVALITETOM, ENERGIJOM, OKOLIŠEM I SIGURNOŠĆU“ aplicira za dodjelu bespovratnih sredstava iz Strukturnih i investicijskih fondova i Kohezijskog fonda Europske unije.

    Ciljevi i očekivani rezultati projekta

    – povećanja konkurentnosti

    – poboljšanja zadovoljstva kupaca

    – poboljšanja dosljednosti isporuke proizvoda

    – smanjenja nepovoljnih utjecaja na okoliš

    – smanjenja ili eliminacije rizika obolijevanja i nezgoda koje se javljaju kao    posljedice uvjeta rada

    – smanjenja troškova energije

    – izbjegavanja troškova nastalih uslijed neusklađenosti s propisima

    Ukupno trajanje projekta u mjesecima: 10 mjeseci

    Kontakt osoba za više informacija:

    Vinko Huzjak mag. ing. aedif., voditelj projekta

    e-mail: projekti@goricastaklo.hr

    Dodatne
    informacije o EU fondovima i natječajima možete pronaći na stranici

    EU fondovi  www.strukturnifondovi.hr

    opkk  www.strukturnifondovi.hr/op-konkurentnost-i-kohezija-2014-2020-779

    MINISTARSTVO  REGIONALNOG RAZVOJA I FONDOVA EU www.gov.razvoj.hr

    2018. OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014.-2020.

    „Povećanje energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije u proizvodnim industrijama“​

    NAZIV PROJEKTA: „POVEĆANJE EnU i OiE U TVRTKI GORICA STAKLO D.O.O.“

    Tvrtka Gorica staklo d.o.o. potpisala je 29.6.2018. Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za provedbu projekta ”Povećanje EnU i OIE u tvrtki Gorica staklo d.o.o. ”.
    Projekt se provodi u sklopu Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014. -2020., natječaja ”Povećanje energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije u proizvodnim industrijama” te se sufinancira iz Europskog fonda za regionalni razvoj.
    Održan je kick off sastanak projektnih dionika i voditelja projekta u tvrtci Gorica staklo d.o.o. gdje su definirane početne aktivnosti, okvir za provedbu, obveze prema ugovornim tijelima, mehanizmi realizacije projekta te rezultati pojedinih aktivnosti.

    OPIS PROJEKTA

    Projektne aktivnosti usmjerene su na ostvarenje
    energetske uštede u proizvodnim pogonima i zgradi u kojoj se nalazi proizvodni
    pogon tvrtke Gorica Staklo d.o.o. implementacijom Sunčane elektrane Gorica
    Staklo, rekonstrukcijom postojećeg sustava grijanja/hlađenja primjenom dizalica
    topline zrak/voda i iskorištavanjem otpadne topline za zagrijavanje radnih
    prostora primjenom rekuperatora topline.

    Projekt obuhvaća sljedeće elemente:

    EP1 Priprema dokumentacije projektnog prijedloga

    EP2 Energetska
    učinkovitost i OIE u proizvodnim pogonima

    EP3 Energetska
    obnova zgrada

    EP4
    Promidžba i vidljivost

    EP5 Upravljanje projektom i administracija

    CILJEVI I OČEKIVANI REZULTATI
    PROJEKTA

    Opći cilj: Poduprijeti provedbu mjera energetske
    učinkovitosti i/ili mjera za korištenje obnovljivih izvora energije koje će u proizvodnim
    pogonima dovesti do smanjenja potrošnje isporučene energije od minimalno 20% u
    odnosu na referentnu isporučenu energiju odnosno u odnosu na potrošnju
    isporučene energije prije provedbe mjera.

    Specifični cilj: Cilj projekta je ostvariti energetsku uštedu
    kroz udio obnovljive energije u bruto konačnoj potrošnji energije(kWh) 382.714
    i uštedu energije u proizvodnim industrijama za (kWh) 1.424.557,74.

    Uspješnom provedbom projekta omogućit će se
    postizanje sljedećih rezultata:

    R1 Uspješno apliciran projektni prijedlog

    R2 Izgrađena i puštena u pogon Sunčana elektrana
    Gorica Staklo ukupne snage FV polja 375,21 kWp

    R3 Demontirani, odveženi i zbrinuti postojećih 5
    uljnih grijača.

    R4 Rekonstruiran postojeći sustav grijanja
    primjenom dizalice topline zrak-voda.

    R5 Ugrađena dizalica topline.

    R6 Ugrađen rekuperator topline.

    R7 Povećana vidljivost projekta te vidljivost
    usluga i proizvoda Prijavitelja.

    R8 Projekt uspješno završen

    Ukupna vrijednost projekta:

    5.562.469,16 kn

    Bespovratna sredstva:

    3.473.987,18kn

    Razdoblje provedbe projekta:

    01.01.2014. – 31.12.2020

    Kontakt osoba za više
    informacija
    :

    Maja
    Galeković, Voditeljica ureda uprave

    E-mail: maja@goricastaklo.hr

    Više informacija o
    mogućnostima financiranja putem fondova EU: https://strukturnifondovi.hr

    2017. OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014.-2020.

    „Kompetentnost i razvoj MSP-a“

    NAZIV PROJEKTA: „VIŠESLOJNA SIGURNOST“

    Naziv projekta: “Višeslojna sigurnost”

    Ukupna vrijednost projekta: 8.029.932,00 kn

    EU sufinanciranje projekta: 2.900.057,00 kn

    Razdoblje provedbe projekta: 11.05.2017.-11.03.2019. godine

    Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava KK.03.2.1.05.0346

    Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj

    Opis Projekta:

    U okviru operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.- „Kompetentnost i razvoj MSP “ REFERENTNA OZNAKA: KK.03.2.1.05.0346, poduzeće Gorica Staklo d.o.o. svojim projektom pod nazivom „Višeslojna sigurnost“ aplicira za dodjelu bespovratnih sredstava iz Strukturnih i investicijskih fondova i Kohezijskog fonda Europske unije.

    Ciljevi i očekivani rezultati projekta

    Opći cilj projekta je doprinijeti razvoju malog i srednjeg poduzetništva na nacionalnoj i regionalnoj razini povećanjem produktivnosti i konkurentnosti poduzeća Gorica staklo.

    Specifični cilj je daljnjom automatizacijom cjelokupnog proizvodnoga procesa, povećanjem kapaciteta proizvodnje, povećanjem kapaciteta za serijsku proizvodnju i poboljšanom razinom kvalitete proizvoda omogućiti daljnji razvoj poduzeća, povećati udio na domaćem i međunarodnom tržištu odgovarajući pri tome na zahtjeve kupaca, uz istovremeno očuvanje postojećih radnih mjesta.

    Očekivani rezultati su: Povećanje udjela na domaćem i međunarodnom tržištu uz istovremeno novo zapošljavanje 21 djelatnika, te povećanje prihoda.

    Ukupno trajanje projekta u mjesecima: 22 mjeseci

    Kontakt osoba za više informacija:

    Vinko Huzjak mag. ing. aedif., voditelj projekta

    e-mail: projekti@goricastaklo.hr

    Dodatne informacije o EU fondovima i natječajima možete pronaći na stranici

    EU fondovi http://www.strukturnifondovi.hr

    EU fondovi http://www.strukturnifondovi.hr/op-konkurentnost-i-kohezija-2014-2020-779

     

    ​1. NABAVA MOSNE DIZALICE / SUPPLY OF BRIDGE CRANE

    2. NABAVA KOMORE ZA KONTROLU KVALITETE STAKLA I STROJA ZA IZRADU LAMINIRANOG ​STAKLA
    / SUPPLY OF HST CHAMBER AND LAMINATING GLASS MACHINE

     

    3. NABAVA CNC AUTOMATSKI STOL ZA REZANJE/ SUPPLY OF CNC AUTOMATIC GLASS CUTTING TABLE

    4. NABAVA-RADNO VOZILO ZA TRANSPORT STAKLA S KRANOM/ SUPPLY-WORKING TRUCK FOR CARRYING GLASS WITH CRANE

    Sadržaj ove web stranice isključiva je odgovornost trgovačkog društva Gorica Staklo d.o.o.

    2013. OPERATIVNI PROGRAM REGIONALNA KONKURENTNOST 2007.-2013.

    Povećanje gospodarske aktivnosti i konkurentnosti malih i srednjih poduzeća“

    NAZIV PROJEKTA: „PROZOR  MOGUĆNOSTI“

    Naziv projekta: “ PROZOR MOGUĆNOSTI ”

    Ukupna vrijednost projekta: 16.442.271,68 kn

    EU sufinanciranje projekta: 6.389.282,37 kn

    Razdoblje provedbe projekta: 01.08.2014.-30.04.2016. godine

    Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava RC.2.1.10-0012

    Projekt je sufinancirala Europska unija iz STRUKTURNIH  FONDOVA I KOHEZIJSKOG FONDA EU

    Opis Projekta:

    U okviru operativnog programa REGIONALNA KONKURENTNOST 2007.-2013.- „POVEĆANJE GOSPODARSKE AKTIVNOSTI I KONKURENTNOSTI MALIH I SREDNJIH PODUZEĆA “ REFERENTNA OZNAKA: RC.2.1.10-0012, poduzeće Gorica Staklo d.o.o. svojim  projektom pod nazivom „PROZOR MOGUĆNOSTI“ aplicira za dodjelu bespovratnih sredstava iz Strukturnih i investicijskih  fondova i Kohezijskog fonda Europske unije. ​PROJEKT JE USPJEŠNO PROVEDEN.

    Ciljevi i očekivani rezultati projekta

    24 novih radnih mjesta, povećanje produktivnosti rada, povećanje ukupnog prihoda, povećanje ukupnog prihoda od izvoza Ukupno trajanje projekta u mjesecima: 22 mjeseci

    Kontakt osoba za više informacija:

    Vinko Huzjak mag. ing. aedif., voditelj projekta

    e-mail: kontakt@goricastaklo.hr

    Dodatne informacije o EU fondovima i natječajima možete pronaći na stranici

    EU fondovi 
    www.strukturnifondovi.hr

    Language

    Ova stranica koristi kolačiće za pružanje boljeg korisničkog iskustva i funkcionalnosti.