• Pon – Pet: 8 – 16 | Sub: 8 – 14
 • + 385 1 6224 025
 • EU PROJEKTI

  Sadržaj ove publikacije isključiva je odgovornost tvrtke Gorica staklo d.o.o.

  2018. OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014.-2020.

  Naziv projekta: “ INFORMACIJSKO – KOMUNIKACIJSKI RAZVOJ ”

  Ukupna vrijednost projekta: 768.875,00 kn

  EU sufinanciranje projekta: 399.809,98 kn

  Razdoblje provedbe projekta: 15.01.2019.-15.11.2020. godine

  Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava KK.03.2.1.19.1108

  Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

  Opis Projekta:

  U okviru operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.- „Poboljšanje konkurentnosti i učinkovitosti MSP-a kroz informacijske i komunikacijske tehnologije (IKT) – 2“ referentna oznaka: KK. 03.2.1.19.1108, poduzeće Gorica Staklo d.o.o. svojim projektom pod nazivom „INFORMACIJSKO – KOMUNIKACIJSKI RAZVOJ“ aplicira za dodjelu bespovratnih sredstava iz Strukturnih i investicijskih fondova i Kohezijskog fonda Europske unije.

  Ciljevi i očekivani rezultati projekta:

  Opći cilj projekta je doprinijeti razvoju malog i srednjeg poduzetništva na nacionalnoj i regionalnoj razini povećanjem produktivnosti i konkurentnosti poduzeća Gorica staklo nabavom poslovnog softvera i pripadajućeg hardvera kojem će glavna zadaća biti informacijsko povezivanje proizvodnih procesa sa prodajom. Specifični cilj je daljnjom automatizacijom cjelokupnog proizvodnoga procesa, povećanjem kapaciteta proizvodnje, povećanjem kapaciteta za serijsku proizvodnju i poboljšanom razinom kvalitete proizvoda omogućiti daljnji razvoj poduzeća, povećati udio na domaćem i međunarodnom tržištu odgovarajući pri tome na zahtjeve kupaca, uz istovremeno očuvanje postojećih radnih mjesta i novo zapošljavanje (10 djelatnika).

  Ukupno trajanje projekta u mjesecima: 22 mjeseca

  Kontakt osoba za više informacija:

  Vinko Huzjak mag. ing. aedif., voditelj projekta

  e-mail: projekti@goricastaklo.hr

  Dodatne informacije o EU fondovima i natječajima možete pronaći na stranici

  EU fondovi  www.strukturnifondovi.hr

  opkk www.strukturnifondovi.hr/op-konkurentnost-i-kohezija-2014-2020-779

  MINISTARSTVO  REGIONALNOG RAZVOJA I FONDOVA EU www.gov.razvoj.hr

  2018. OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014.-2020.

  Naziv projekta: “ USPOSTAVA INTEGRIRANOG SUSTAVA UPRAVLJANJA KVALITETOM, ENERGIJOM, OKOLIŠEM I SIGURNOŠĆU ”

  Ukupna vrijednost projekta: 341.000,00 kn

  EU sufinanciranje projekta: 219.740,40 kn

  Razdoblje provedbe projekta: 01.10.2018.-01.08.2019. godine

  Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava KK.03.2.1.14.0039

  Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj

  Opis Projekta:

  U okviru operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.- „Uvođenje sustava upravljanja poslovnim procesima i kvalitetom (ISO i slične norme) “ REFERENTNA OZNAKA: KK. 03.2.1.14.0039, poduzeće Gorica Staklo d.o.o. svojim projektom pod nazivom „USPOSTAVA INTEGRIRANOG SUSTAVA UPRAVLJANJA KVALITETOM, ENERGIJOM, OKOLIŠEM I SIGURNOŠĆU“ aplicira za dodjelu bespovratnih sredstava iz Strukturnih i investicijskih fondova i Kohezijskog fonda Europske unije.

  Ciljevi i očekivani rezultati projekta

  – povećanja konkurentnosti

  – poboljšanja zadovoljstva kupaca

  – poboljšanja dosljednosti isporuke proizvoda

  – smanjenja nepovoljnih utjecaja na okoliš

  – smanjenja ili eliminacije rizika obolijevanja i nezgoda koje se javljaju kao    posljedice uvjeta rada

  – smanjenja troškova energije

  – izbjegavanja troškova nastalih uslijed neusklađenosti s propisima

  Ukupno trajanje projekta u mjesecima: 10 mjeseci

  Kontakt osoba za više informacija:

  Vinko Huzjak mag. ing. aedif., voditelj projekta

  e-mail: projekti@goricastaklo.hr

  Dodatne
  informacije o EU fondovima i natječajima možete pronaći na stranici

  EU fondovi  www.strukturnifondovi.hr

  opkk  www.strukturnifondovi.hr/op-konkurentnost-i-kohezija-2014-2020-779

  MINISTARSTVO  REGIONALNOG RAZVOJA I FONDOVA EU www.gov.razvoj.hr

  2018. OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014.-2020.

  „Povećanje energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije u proizvodnim industrijama“​

  NAZIV PROJEKTA: „POVEĆANJE EnU i OiE U TVRTKI GORICA STAKLO D.O.O.“

  Tvrtka Gorica staklo d.o.o. potpisala je 29.6.2018. Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za provedbu projekta ”Povećanje EnU i OIE u tvrtki Gorica staklo d.o.o. ”.
  Projekt se provodi u sklopu Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014. -2020., natječaja ”Povećanje energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije u proizvodnim industrijama” te se sufinancira iz Europskog fonda za regionalni razvoj.
  Održan je kick off sastanak projektnih dionika i voditelja projekta u tvrtci Gorica staklo d.o.o. gdje su definirane početne aktivnosti, okvir za provedbu, obveze prema ugovornim tijelima, mehanizmi realizacije projekta te rezultati pojedinih aktivnosti.

  OPIS PROJEKTA

  Projektne aktivnosti usmjerene su na ostvarenje
  energetske uštede u proizvodnim pogonima i zgradi u kojoj se nalazi proizvodni
  pogon tvrtke Gorica Staklo d.o.o. implementacijom Sunčane elektrane Gorica
  Staklo, rekonstrukcijom postojećeg sustava grijanja/hlađenja primjenom dizalica
  topline zrak/voda i iskorištavanjem otpadne topline za zagrijavanje radnih
  prostora primjenom rekuperatora topline.

  Projekt obuhvaća sljedeće elemente:

  EP1 Priprema dokumentacije projektnog prijedloga

  EP2 Energetska
  učinkovitost i OIE u proizvodnim pogonima

  EP3 Energetska
  obnova zgrada

  EP4
  Promidžba i vidljivost

  EP5 Upravljanje projektom i administracija

  CILJEVI I OČEKIVANI REZULTATI
  PROJEKTA

  Opći cilj: Poduprijeti provedbu mjera energetske
  učinkovitosti i/ili mjera za korištenje obnovljivih izvora energije koje će u proizvodnim
  pogonima dovesti do smanjenja potrošnje isporučene energije od minimalno 20% u
  odnosu na referentnu isporučenu energiju odnosno u odnosu na potrošnju
  isporučene energije prije provedbe mjera.

  Specifični cilj: Cilj projekta je ostvariti energetsku uštedu
  kroz udio obnovljive energije u bruto konačnoj potrošnji energije(kWh) 382.714
  i uštedu energije u proizvodnim industrijama za (kWh) 1.424.557,74.

  Uspješnom provedbom projekta omogućit će se
  postizanje sljedećih rezultata:

  R1 Uspješno apliciran projektni prijedlog

  R2 Izgrađena i puštena u pogon Sunčana elektrana
  Gorica Staklo ukupne snage FV polja 375,21 kWp

  R3 Demontirani, odveženi i zbrinuti postojećih 5
  uljnih grijača.

  R4 Rekonstruiran postojeći sustav grijanja
  primjenom dizalice topline zrak-voda.

  R5 Ugrađena dizalica topline.

  R6 Ugrađen rekuperator topline.

  R7 Povećana vidljivost projekta te vidljivost
  usluga i proizvoda Prijavitelja.

  R8 Projekt uspješno završen

  Ukupna vrijednost projekta:

  5.562.469,16 kn

  Bespovratna sredstva:

  3.473.987,18kn

  Razdoblje provedbe projekta:

  01.01.2014. – 31.12.2020

  Kontakt osoba za više
  informacija
  :

  Maja
  Galeković, Voditeljica ureda uprave

  E-mail: maja@goricastaklo.hr

  Više informacija o
  mogućnostima financiranja putem fondova EU: https://strukturnifondovi.hr

  2017. OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014.-2020.

  „Kompetentnost i razvoj MSP-a“

  NAZIV PROJEKTA: „VIŠESLOJNA SIGURNOST“

  Naziv projekta: “Višeslojna sigurnost”

  Ukupna vrijednost projekta: 8.029.932,00 kn

  EU sufinanciranje projekta: 2.900.057,00 kn

  Razdoblje provedbe projekta: 11.05.2017.-11.03.2019. godine

  Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava KK.03.2.1.05.0346

  Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj

  Opis Projekta:

  U okviru operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.- „Kompetentnost i razvoj MSP “ REFERENTNA OZNAKA: KK.03.2.1.05.0346, poduzeće Gorica Staklo d.o.o. svojim projektom pod nazivom „Višeslojna sigurnost“ aplicira za dodjelu bespovratnih sredstava iz Strukturnih i investicijskih fondova i Kohezijskog fonda Europske unije.

  Ciljevi i očekivani rezultati projekta

  Opći cilj projekta je doprinijeti razvoju malog i srednjeg poduzetništva na nacionalnoj i regionalnoj razini povećanjem produktivnosti i konkurentnosti poduzeća Gorica staklo.

  Specifični cilj je daljnjom automatizacijom cjelokupnog proizvodnoga procesa, povećanjem kapaciteta proizvodnje, povećanjem kapaciteta za serijsku proizvodnju i poboljšanom razinom kvalitete proizvoda omogućiti daljnji razvoj poduzeća, povećati udio na domaćem i međunarodnom tržištu odgovarajući pri tome na zahtjeve kupaca, uz istovremeno očuvanje postojećih radnih mjesta.

  Očekivani rezultati su: Povećanje udjela na domaćem i međunarodnom tržištu uz istovremeno novo zapošljavanje 21 djelatnika, te povećanje prihoda.

  Ukupno trajanje projekta u mjesecima: 22 mjeseci

  Kontakt osoba za više informacija:

  Vinko Huzjak mag. ing. aedif., voditelj projekta

  e-mail: projekti@goricastaklo.hr

  Dodatne informacije o EU fondovima i natječajima možete pronaći na stranici

  EU fondovi http://www.strukturnifondovi.hr

  EU fondovi http://www.strukturnifondovi.hr/op-konkurentnost-i-kohezija-2014-2020-779

   

  ​1. NABAVA MOSNE DIZALICE / SUPPLY OF BRIDGE CRANE

  2. NABAVA KOMORE ZA KONTROLU KVALITETE STAKLA I STROJA ZA IZRADU LAMINIRANOG ​STAKLA
  / SUPPLY OF HST CHAMBER AND LAMINATING GLASS MACHINE

   

  3. NABAVA CNC AUTOMATSKI STOL ZA REZANJE/ SUPPLY OF CNC AUTOMATIC GLASS CUTTING TABLE

  4. NABAVA-RADNO VOZILO ZA TRANSPORT STAKLA S KRANOM/ SUPPLY-WORKING TRUCK FOR CARRYING GLASS WITH CRANE

  Sadržaj ove web stranice isključiva je odgovornost trgovačkog društva Gorica Staklo d.o.o.

  2013. OPERATIVNI PROGRAM REGIONALNA KONKURENTNOST 2007.-2013.

  Povećanje gospodarske aktivnosti i konkurentnosti malih i srednjih poduzeća“

  NAZIV PROJEKTA: „PROZOR  MOGUĆNOSTI“

  Naziv projekta: “ PROZOR MOGUĆNOSTI ”

  Ukupna vrijednost projekta: 16.442.271,68 kn

  EU sufinanciranje projekta: 6.389.282,37 kn

  Razdoblje provedbe projekta: 01.08.2014.-30.04.2016. godine

  Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava RC.2.1.10-0012

  Projekt je sufinancirala Europska unija iz STRUKTURNIH  FONDOVA I KOHEZIJSKOG FONDA EU

  Opis Projekta:

  U okviru operativnog programa REGIONALNA KONKURENTNOST 2007.-2013.- „POVEĆANJE GOSPODARSKE AKTIVNOSTI I KONKURENTNOSTI MALIH I SREDNJIH PODUZEĆA “ REFERENTNA OZNAKA: RC.2.1.10-0012, poduzeće Gorica Staklo d.o.o. svojim  projektom pod nazivom „PROZOR MOGUĆNOSTI“ aplicira za dodjelu bespovratnih sredstava iz Strukturnih i investicijskih  fondova i Kohezijskog fonda Europske unije. ​PROJEKT JE USPJEŠNO PROVEDEN.

  Ciljevi i očekivani rezultati projekta

  24 novih radnih mjesta, povećanje produktivnosti rada, povećanje ukupnog prihoda, povećanje ukupnog prihoda od izvoza Ukupno trajanje projekta u mjesecima: 22 mjeseci

  Kontakt osoba za više informacija:

  Vinko Huzjak mag. ing. aedif., voditelj projekta

  e-mail: kontakt@goricastaklo.hr

  Dodatne informacije o EU fondovima i natječajima možete pronaći na stranici

  EU fondovi 
  www.strukturnifondovi.hr

  Language

  Ova stranica koristi kolačiće za pružanje boljeg korisničkog iskustva i funkcionalnosti.